Cennik usług

Usługi prawne świadczone przez Kancelarię opodatkowane są podatkiem VAT w stawce 23%.

Wynagrodzenie radcy prawnego ustalane jest indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego oraz nakładu pracy koniecznej do wykonania.

Dostosowując się do potrzeb Klientów, podczas spotkania ustalany jest najbardziej optymalny sposób rozliczenia świadczonych usług prawnych.

Wynagrodzenie za obsługę prawną może być rozliczane godzinowo, ryczałtowo lub w sposób mieszany.