Aldona Kieler-Kowalska Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria świadczy kompleksową i profesjonalną obsługę prawną

Klientów biznesowych oraz indywidualnych.

Oferowana pomoc prawna obejmuje swym zakresem reprezentowanie Klientów przed sądami administracyjnymi i powszechnymi oraz organami administracji publicznej, udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych, jak również opracowywanie aktów prawnych.

Wszystkie usługi prawne świadczone są z indywidualnym podejściem do każdego Klienta, przy uwzględnieniu jego potrzeb.

W czym się specjalizujemy

Klient Indywidualny

Dla Klientów indywidualnych Kancelaria świadczy usługi w zakresie m.in. prawa administracyjnego i cywilnego

Klient Biznesowy

Dla Klientów biznesowych Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną

Szkolenia

Kancelaria na indywidualne zamówienie opracowuje oraz prowadzi szkolenia dedykowane dla różnorodnych grup odbiorców,

O mnie

Specjalizuję się w prawie administracyjnym i postępowaniu administracyjnym oraz sądowo-administracyjnym.

 

Tytuł magistra prawa uzyskałam w EWSPiA w Warszawie, ukończyłam także Podyplomowe Studium Prawa Spółek na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.
W latach 2005-2013 zajmowałam stanowisko asystenta oraz starszego asystenta sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

 

Problematyka prawa materialnego, którym zajmowałam się podczas dotychczasowej pracy zawodowej, obejmowała między innymi: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo farmaceutyczne, Prawo ochrony środowiska oraz Prawo pracy w zakresie chorób zawodowych. Posiadam bogate doświadczenie również w zakresie objętym tematyką: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o produktach biobójczych, ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o systemie oświaty, jak również ustawy o samorządzie gminnym i wielu innych.

 

W czasie długoletniej pracy w sądzie administracyjnym na stanowisku asystenta sędziego i starszego asystenta sędziego uczestniczyłam w procesach sprawowania kontroli wykonywanej przez sąd w kilku tysiącach postępowań, dotyczących m.in.:

  • budowy obiektów wielkopowierzchniowych, linii przesyłowych, inwestycji drogowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, zajęcia pasa drogowego,
  • samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  • prowadzenia aptek i hurtowni farmaceutycznych,
  • reklamy produktów leczniczych,
  • konkursów ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • prawa wykonywania zawodu lekarza, aptekarza, pielęgniarki oraz położnej,
  • dopuszczania pojazdów do ruchu, uprawnień do kierowania pojazdami.

 

 

Kancelaria współpracuje z Radcami prawnymi, Adwokatami oraz Doradcami podatkowymi legitymującymi się wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz procedury sądowo-administracyjnej.

Pozostańmy w kontakcie